„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie". operacja mająca na celu:
Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD "Kraina Dinozaurów"
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Stworzenie systemu certyfikacji znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów

Wyszukiwanie zaawansowane

O projekcie po ludzku

PROJEKT RLGD „OPOLSZCZYZNA” NA OBSZARZE LGD „KRAINA DINOZAURÓW”

Celem projektu stworzenie systemu znaku jakości dla produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD "Kraina Dinozaurów", co jest związane ze wsparciem promocji oraz wyróżnieniem znakiem jakości „Swoje chwalimy!” produktów, usług i wydarzeń, które nawiązują do specyfiki obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”. Proces tej certyfikacji składa się z kilku etapów, które określają szczegółowo dokumenty, wśród nich: regulamin przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, formularze zgłoszenia produktów, usług i wydarzeń, zasady certyfikacji. Projekty tych opracowań są do pobrania na stronach internetowych www.krainadinozaurow.pl oraz www.lgropolszczyzna.pl

Pierwszym etapem udziału w projekcie – który, finansowany z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest dla podmiotów nieodpłatny – jest wyrażenie zgody na publikację informacji o podmiocie w internetowej bazie produktów, usług i wydarzeń oraz – gdy już ruszy serwis internetowy bazy, połączony z mapą obszaru – wprowadzenie rozszerzonych danych o swojej działalności (również nieodpłatnie). Zaznaczamy, że tylko podmioty ujęte w bazie mogą uczestniczyć w konkursie przyznania znaku jakości „Swoje chwalimy!”, a w konsekwencji – mogą korzystać z działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez RLGD „Opolszczyzna”.

Wystąpienie o przyznanie znaku jakości wiąże się też ze złożeniem formularza, w którym należy opisać zgłaszany do konkursu produkt, usługę lub wydarzenie.

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ NA PUBLIKACJI W BAZIE? 

  • wyróżnienie swojego produktu, usługi, wydarzenia
  • dotarcie z informacją o swojej działalności do coraz szerszej grupy odbiorców
  • uczestnictwo w promocji sieci produktów, usług i wydarzeń obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”
  • umocnienie własnej marki na rynku
  • stałą informację i promocję o produkcie, usłudze, wydarzeniu za 0 zł! (do 5 lat)

 

Aktualności

Wręczenie znaków jakości „Swoje chwalimy” 20202021-09-16 19:00:01

Z uwagi na panującą pandemię COVID – 19 wręczenie znaków jakości „Swoje chwalimy” i certyfikatów dla produktów, usług i wydarzeń odbyły się w siedzibach podmiotów, które zgłosiły swój udział w Konkursie Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy”. W 2020r. Znaki Jakości otrzymali: Kategoria...

Read more: Wręczenie znaków...

Nabór zgłoszeń w ramach Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy” zostaje przedłużony do dnia 06.11.2020 r.2020-10-23 16:55:35

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” informuje, że ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń w ramach Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy”. Wnioski można składać do dnia 06.11.2020r.  Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem http://swojechwalimy.pl/aktualnosci Jednocześnie przypominamy, że...

Read more: Nabór zgłoszeń w...

Nabór zgłoszeń w ramach Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy” zostaje przedłużony do dnia 09.10.2020r.2020-09-16 05:51:09

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” informuje, że nabór zgłoszeń w ramach Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy” zostaje przedłużone do dnia 09.10.2020r. Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem http://swojechwalimy.pl/aktualnosci Jednocześnie przypominamy, że Podmiotem...

Read more: Nabór zgłoszeń w...

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE W TWOJEJ OKOLICY!